Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice
Featured

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice

Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości 462 080,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę, na zadanie pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice.


Przedmiotem inwestycji jest wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Werbkowice na oprawy typu LED, mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy nowo zainstalowanych opraw.

Wymianie podlegać będą nieenergooszczędne oprawy oświetleniowe w ilości 304 szt.

Łączna kwota dotacji wyniesie 462 080,00 zł. Stanowi to 80 % kosztów planowanej inwestycji. Pozostałe 20% pochodzić będzie ze środków własnych.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes