Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023
Featured

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023

Gmina Werbkowice pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację czterech projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie robót budowlanych przy następujących obiektach:
1. Remont dachu na szkole murowanej w Werbkowicach.
Wnioskowana wartość dofinansowania - 343 000,00
2. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem.
Wnioskowana wartość dofinansowania - 284 200,00
3. Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach.
Wnioskowana wartość dofinansowania - 382 200,00
4. Wymiana stolarki okiennej i docieplenie stropu w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w m. Malice.
Wnioskowana wartość dofinansowania - 63 700,00

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na odbudowę zabytków stanowi kwotę 1 073 100,00 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes