Wspólna Metody Oceny (CAF)

20101108cafUrząd Gminy Werbkowice został wyróżniony certyfikatem ukończenia projektu CAF (Common Assessment Framework), który realizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", było unowocześnienie samorządu w Polsce poprzez poprawę jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędów administracji publicznej, doskonalenie zarządzania i podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.

 

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu w urzędzie samooceny oraz wyodrębnieniu tych obszarów, które wymagają udoskonalenia i niezbędnych usprawnień. Przez blisko pół roku specjalnie powołana Zarządzeniem nr 14/2010 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny, grupa urzędników zajmowała się wprowadzaniem modelu CAF w Urzędzie Gminy. Projekt został zakończony i uwieńczony przyznaniem certyfikatu.

 

 

Urząd Gminy Werbkowice znalazł się wśród 80 urzędów z całego kraju, które zostały zakwalifikowane i przystąpiły do projektu CAF. W województwie lubelskim taki certyfikat otrzymały min. Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Świdniku, Urząd Gminy Milanów.


Więcej informacji http://www.caf.com.pl/.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes