Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach

prow20142020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER‟ poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Cel operacji: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz jej udostępnienie społeczności gminy Werbkowice oraz przyjezdnym

 

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 129 797,87 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 79 459,00 zł.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes