Informacja o dochodzie z gospodarstwa rolnego do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. (M.P. 2018 poz. 911) przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.

 

 

Dla porównania przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. – 2577 zł, a w 2015 r. – 1975 zł.

Dochód ustalany jest za rok kalendarzowy, a ogłaszany do 23 września za rok poprzedzający. Jego wysokość ma wpływ m.in. na spełnianie kryteriów do otrzymania zasiłków rodzinnych i  świadczenia 500 plus dla pierwszego dziecka.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego na przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z ar. 9 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.) w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes