Featured

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych rady gminy

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Featured

Posiedzenie komisji Rady Gminy

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Featured

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Featured

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2014-2018

Unaglowek ugprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

Featured

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2014-2018

naglowek ugUprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes