ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SAMORZĄDOWEJ
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SAMORZĄDOWEJ

Dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Omówienie i zapoznanie się ze stanem oświaty w jednostkach prowadzonych przez Gminę Werbkowice.
4. Analiza realizacji zadań konserwatorsko-restauratorskich oraz zapoznanie się z rejestrem zabytków na terenie gminy.
5. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes