Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 30 marca 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
4. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes