Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 14 listopada 2022 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  4. Informacja o rozstrzygniętych przetargach oraz zgodności z budżetem i z harmonogramem.
  5. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2022 rok z określeniem środków pozyskanych z zewnątrz.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes