Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 października 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na działania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.

4. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes