Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

II Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice: [druk003]

3.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

3.2. dyskusja

3.3. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: [druk004]

4.1.wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

4.2.dyskusja

4.3. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Werbkowice, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego: [druk005]

5.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

5.2. dyskusja

5.3. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Werbkowice w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: [druk006]

6.1. wystąpienie Wójta Gminy

6.2. dyskusja

6.3. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: [druk007]

7.1. wystąpienie Wójta Gminy

7.2. dyskusja

7.3. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie: [druk008]

8.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

8.2. dyskusja

8.3. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Werbkowice do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Werbkowice w Stowarzyszeniu: [druk009]

9.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

9.2. dyskusja

9.3. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Werbkowice: [druk010]

10.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

10.2. dyskusja

10.3. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17 22-550 Werbkowice: [druk011]

11.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

11.2. dyskusja

11.3. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice: [druk012]

12.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

12.2. dyskusja

12.3. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice: [druk013]

13.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

13.2. dyskusja

13.3. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: [druk014]

14.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

14.2. dyskusja

14.3. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji współwłaścicielom budynku szkoły murowanej w Werbkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice: [druk015]

15.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

15.2. dyskusja

15.3. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok: [druk016]

16.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

16.2. dyskusja

16.3. podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk017]

17.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

17.2. dyskusja

17.3. podjęcie uchwały.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

 Do pobrania:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

  

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes