Gratulacje dla nowo wybranych Sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Werbkowice!
Featured

Gratulacje dla nowo wybranych Sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Werbkowice!

Od 27 maja do 24 czerwca 2024 roku odbyły się wyborcze zebrania wiejskie, podczas których wybrano sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2024-2029.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Werbkowice (27 czerwca), wójt Monika Podolak pogratulowała zaufania społecznego nowo wybranym Sołtysom i wręczyła im akty wyboru. Życzymy Sołtysom wielu sukcesów w nadchodzącej kadencji.

Ustępujących z funkcji Sołtysów również uhonorowano za oddaną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Wójt wręczyła im statuetki oraz listy z podziękowaniami.

Dodatkową niespodzianką były symboliczne czeki po 500 zł, które zostały przekazane Sołectwu Zagajnik za najwyższą frekwencję (53,33%) w wyborach sołeckich oraz Sołectwu Turkowice za największą liczbę osób uczestniczących w tych wyborach (71/363 osób). Dziękujemy za zaangażowanie.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes