Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie

Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie

14 lipca 2023 roku Wójt Gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska, uczestniczyła w uroczystości z okazji powiatowych obchodów Święta Policji oraz wręczenia awansów i wyróżnień funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odegraniem Hymnu Państwowego i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji. Następnie wręczono awanse i wyróżnienia funkcjonariuszom KPP.

 

Wójt Gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska, podziękowała Policjantkom i Policjantom za codzienną pracę i służbę na rzecz lokalnej społeczności na ręce insp. Wioletty Pawluk, Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie oraz mł. insp. Mariusza Gajewskiego, Zastępcy Komendanta PP w Hrubieszowie, dziękując za wieloletnią współpracę.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes