Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Władysławy Gradziuk

W dniu 9 grudnia 2018 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Honiatycz, Pani Władysława Gradziuk.

Zapraszamy na Gminną Wigilię

Serdecznie zapraszamy na Gminną Wigilię, która odbędzie się 16 grudnia 2018 roku w Werbkowicach.
Gminna Wigilia rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym następnie o godz. 13:00 w sali widowiskowej GOK odbędzie się część artystyczna.

OREW w Alojzowie pomoże twojemu dziecku!

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają nas rodzice, którzy decydują się na współpracę z terapeutami i nauczycielami pracującymi w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-12-07

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIII/356/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4550) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.