II Manewry Barbarzyńców w Kotorowie

Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie zaprasza na II Manewry Barbarzyńców.

Zakup sprzętu dla OSP niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym

Wójt Lech Bojko podpisał w poniedziałek (20 sierpnia br.) w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie umowę o dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przerwa w dostawie wody

 

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach informuje o dzisiejszych (19.08.2018 r.) przerwach w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest awarią przyłącza energetycznego na Oczyszczalni. W tej chwili energetycy pracują nad usunięciem awarii.

Sukcesy naszych zespołów

W dniu 15 sierpnia 2018 roku w Teratynie odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej, w którym wzięły udział dwa zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach: Zespół Śpiewaczy LOTOS z Werbkowic oraz Zespół Śpiewaczy GÓRZANKI z Gozdowa.

Święto Wojska Polskiego

Z okazji przypadającego w środę Święta Wojska Polskiego, we wtorek 14 sierpnia, zostały złożone kwiaty przed pomnikami 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Hostynnem Kolonii i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.