Osiągnięcia Katarzyny Brud

Katarzyna Brud uczennica ZDZ w Hrubieszowie reprezentująca klub UKS Grot-Michał Werbkowice w ciągu 6 miesięcy sięgnęła szczytów:

Ogólnopolska akcja zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”

 

W dniach 1-31 marca 2018 roku na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ogólnopolska akcja zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Dzień Kobiet 2018

Serdecznie zapraszamy na Dzień Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2018 roku o godz. 18:00 w sali widowiskowej GOK Werbkowice.

Konkurs ofert "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w dziedzinie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pn. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-02-28

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżń. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: