Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku huraganu w m. Turkowice.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Werbkowice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Rozstrzygnięcie konkursu „W poszukiwaniu Redaktora Werbka”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu plastyczno-literackiego pt. „W poszukiwaniu Redaktora Werbka” ogłoszonego 7 kwietnia br.

GOK wznowił działalność

Informujemy, że od dnia 10.06.2020 (środa) została wznowiona ograniczona działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w zakresie:
- lekcji indywidualnych,
- prób zespołów.

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu i z tego tytułu strat w gospodarstwach rolnych właściciele gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków zgłaszają straty do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń.