Informacja nt. projektu „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

Komunikat KRUS

Szanowni Państwo Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Placówka Terenowa KRUS w Hrubieszowie od dnia 26 października 2020 r. (poniedziałek) ogranicza swoją działalność w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta do momentu wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”.

W dniu 21 października 2020 r. o godz. 13:30 w sali bankietowej (I piętro) świetlicy wiejskiej w Turkowicach, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 111309l w Turkowicach (kolonia).

Ogłoszenie o naborze na najem socjalny lokali mieszkalnych

Gmina Werbkowice ogłasza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – najem socjalny lokalu położonego w budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń przystosowanym na cele mieszkalnictwa społecznego.