Zawiadomienie PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F w km 072 041132 Zawada - Hrubieszów Miasto (km. 23,561 linii 65 LHS).

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie

Wieniec Dożynkowy roku 2020

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza sołectwa z terenu gminy Werbkowice do udziału w konkursie na „Wieniec Dożynkowy roku 2020”.

Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację na terenie gminy Werbkowice Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.