Bitwa o wozy – II tura

W związku z II turą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło drugą turę akcji „Bitwa o wozy”.

Informacja dla grup defaworyzowanych o możliwościach aplikowania o środki pomocowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje, że w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapanowało działania skierowane dla grup defaworyzowanych. Działania przewidziane w Strategii mają za zadanie zniwelować niekorzystne zjawiska na rynku pracy w odniesieniu do zidentyfikowanych ww. wymienionych grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Dominiki Piluś

W dniu 6 lipca 2020 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Adeliny, Pani Dominika Piluś (z domu Cieśla).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Werbkowice, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2020

„Polska Smakuje” w obiektywie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.