Druga transza żywności PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju KGW

W imieniu Beaty Mazurek Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Andżeliki Możdżanowskiej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Orsetti, dnia 19 lutego o godz. 14.

Informacja na temat dodatkowych zajęć fitness

W związku z ogromnym zainteresowaniem zajęciami fitness prowadzonymi na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Dyrekcja Szkoły informuje, że istnieje możliwość utworzenia od 1 marca 2019 r. dodatkowych grup.

Nabór do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-01-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: