Zapraszamy na zajęcia do GOKu!

Zapraszamy na zajęcia do GOKu. Poniżej szczegółowa rozpiska zajęć.

Bezpłatnie badanie słuchu

We wtorek 20 października 2020 r. mieszkańcy Werbkowic i okolic będą mogli bezpłatnie zbadać słuch.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 8 października 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Dożynki Gminno-Parafialne 2020

W tym roku Dożynki Gminno-Parafialne połączone były z odpustem ku czci św. Michała Archanioła w parafii Werbkowice. Uroczysta msza święta z błogosławieństwem wieńców rozpoczęła się o godz. 12:00, przewodniczył jej ks. Andrzej Ciapa – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Honiatyczach.