Spotkanie informacyjne w związku z montażem kolektorów słonecznych

W związku z wyłonieniem wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych realizowanych w ramach zadania pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE”, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL na lata 2014-2020, informujemy właścicieli nieruchomości, z którymi zostały podpisane umowy na montaż kolektorów o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 11 września 2017 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach ul. Piłsudskiego Józefa 2.

Komunikat w sprawie powstania z dniem 1 września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Informacja o dowozie uczniów do szkół na terenie Gminy Werbkowice w roku szkolnym w 2017/2018

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Werbkowice w roku szkolnym w 2017/2018 od dnia 04.09.2017 r.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Werbkowicach

Inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się w dniu 4 września 2017 roku z następującym programem: