Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Harmonogram wywozu odpadów 2020

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Werbkowice na 2020 rok.

Punkty zbierania odpadów z działalności rolniczej

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9F cyt. ustawy, Gmina Werbkowice informuje o adresach punków zbierania odpadów folii, worków typu big-bag, sznurka oraz opon rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych.

Wręczenie nagród w konkursie "Świąteczna Bajka" - 16.12.2019

Dzisiaj odbyło się wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Świąteczna Bajka”.

Dzieci dekorowały choinkę

W dniu 12.12.2019 r. nasza choinka doczekała się pięknych ozdób dzięki wspaniałym Małym Konstruktorom.