Sprzątanie Świata 2018

W dniu 27 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2018”.

Relacja z obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

W dniach 21-22 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się obchody 100-lecia szkoły polskiej w Werbkowicach.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 600 000,00 zł w formie pożyczki.

7 października rusza ligowy sezon 2018/2019 w tenisie stołowym.

Drugoligowy zespół UKS Grot-Michał Werbkowice, pierwszy mecz tego sezonu rozegra u siebie na Hali im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach 7 października z ATS Lublin.

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-09-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: