Aktywnie i bezpiecznie spędzamy wolny czas

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców na Warsztaty Integracyjne pod hasłem „Poznaj siebie i innych”, które odbędą się w dniu 28 marca 2018 roku, godzina 17:00 na Hali Sportowej w Werbkowicach.

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-03-27

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-03-26

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

50 000 zł dofinansowania na rozpoczęcia działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w terminie od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice 2018

Za oknem zima a do Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach zawitała wiosna. W niedzielę 18.03.2018 r. podczas trwającego kiermaszu każdy mógł zakupić ozdoby na świąteczny stół.