Kapela podwórkowa STAH promuje "Dźwięk kultury"

Wczoraj przy Tesco Hrubieszów odbył się pierwszy mini występ w wykonaniu Kapeli podwórkowej STAH promujący projekt „Dźwięk kultury” w ramach konkursu Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1893), w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

„Wandalowie” otrzymali dotację

 

To już trzecia dotacja z gminnego budżetu jaką w tym roku przekazała Gmina Werbkowice na rzecz organizacji pozarządowych.

Przedłużenie terminu składania wnisków na dopłaty bezpośrednie

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. został wydłużonydo 15 czerwca 2018 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.