Komórka organizacyjna Nazwisko Imię Nr pokoju
KIEROWNICTWO URZĘDU
WÓJT GMINY Skubis-Rafalska Agnieszka 1
SEKRETARZ GMINY Ożóg Tomasz  5
SKARBNIK GMINY Ogórek Jolanta 17
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Referatu - Kierownik USC Skubis-Rafalska Agnieszka 1
Zastępca Kierownika USC Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. ewidencji ludności i profilaktyki uzależnień Weremczuk Jacek 7
podinspektor ds. USC i dowodów osobistych Kryszczuk-Duda  Natalia  8
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy Ozóg Tomasz  5
sekretarka Jakubiak Wioleta 2
inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Bednarczuk Sławomir  5 (parter)
inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Kocaj Henryk 3 (parter)
inspektor ds. obsługi rady gminy Malicka Anna 5 (parter)
REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy Ogórek Jolanta 17
Zastępca Skarbnika     10
inspektor ds. księgowości budżetowej Cichocka Jolanta 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Kalinowska Monika  10
inspektor ds. księgowości budżetowej Bałakut Anna 10
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu Czarnecka-Gil  Barbara  11
podinspektor ds. księgowości podatkowej Borkowska Sylwia 11
podinspektor ds. wymiaru podatku Bardyga Damian 11
podinspektor ds. wymiaru podatku Murlak Weronika 11
inspektor ds. wymiaru podatku Obszyńska Grażyna 18
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU I PLANOWANIA
Kierownik Referatu Stadnicki  Mariusz  14
inspektor ds. informatyki i realizacji projektów Bednarczuk Artur 12
inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wilczek Rafał 12
inspektor ds. inwestycji, budowy i utrzymania dróg gminnych Nowak Anna 9
podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Banaszek-Romańska  Katarzyna  9
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kierownik Referatu Stempień-Weremczuk Beata 6
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej Struzik Jan 6
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i spraw gospodarczych Krempla Wojciech 16
inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami Bąk Tomasz 15Schemat organizacyjny - Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 10 sierpnia 2018 r.