Komórka organizacyjna Nazwisko Imię Nr pokoju
KIEROWNICTWO URZĘDU
WÓJT GMINY Bojko Lech 1
SEKRETARZ GMINY Podolak Monika 5
SKARBNIK GMINY Ogórek Jolanta 17
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Referatu - Kierownik USC Bojko Lech 1
Zastępca Kierownika USC Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. ewidencji ludności i profilaktyki uzależnień Weremczuk Jacek 7
podinspektor ds. USC i dowodów osobistych Dwojakowska Irena 8
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy Podolak Monika 5
sekretarka Murlak Weronika 2
inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych Łuszczak Krystyna 7
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Mudryk Róża 5c (parter)
inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Kocaj Henryk 5b (parter)
inspektor ds. obsługi rady gminy Malicka Anna 5a (parter)
REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy Ogórek Jolanta 17
Zastępca Skarbnika Woźnica Marta 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Cichocka Jolanta 10
inspektor ds. księgowości budżetowej Kalinowska Monika  10
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu Pelc Edyta 11
inspektor ds. księgowości podatkowej Czarnecka-Gil Barbara 11
podinspektor ds. wymiaru podatku Bardyga Damian 11
podinspektor ds. wymiaru podatku Borkowska Sylwia 11
inspektor ds. wymiaru podatku Obszyńska Grażyna 18
REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU I PLANOWANIA
Kierownik Referatu Podskarbi Przemysław 14
inspektor ds. informatyki i realizacji projektów Bednarczuk Artur 12
inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wilczek Rafał 12
inspektor ds. inwestycji, budowy i utrzymania dróg gminnych Nowak Anna 9
inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Kielar Magdalena 9
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kierownik Referatu Stempień-Weremczuk Beata 6
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej Struzik Jan 6
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i spraw gospodarczych Bednarczuk Sławomir 16
inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami Bąk Tomasz 15Schemat organizacyjny - Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 sierpnia 2017 r.