REFERAT ORGANIZACYJNY - RO

 

Formularz
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o zapewnienie dowozu do placówki edukacyjnej
Wniosek rodziców o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do najbliższej placówki edukacyjnej
Wniosek o ustalenie stopnia uzależnienia od alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi Rady Gminy;
 4. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi jednostek pomocniczych;
 5. Prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania wyborów powszechnych;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie oświaty;
 7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie sportu, kultury i turystyki;
 10. Prowadzenia spraw w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 11. Prowadzenia spraw w zakresie zdrowia.
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes