Wieś położona na południowo-zachodnim skraju gminy Werbkowice, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej nazwa została utworzona od nazwy Honiatycze.

Podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na terenie miejscowości odkryto 8 stanowisk (punktów osadniczych). Najstarsze zabytki w postaci fragmentów ceramiki datowanych ogólnie na neolit (ok. 5500-2200 r. p.Chr) zarejestrowano na 1 stanowisku. Młodsze chronologicznie materiały ceramiczne, odkryte na innym stanowisku, związane są z kulturą trzciniecką (1600-1200 r. p.Chr.) i łużycką (1200-400 r. p.Chr.). Ponadto odkryto także jeden punkt osadniczy, z którego fragmenty ceramiki datowane są na X-XIII wiek.

Metryka historyczna miejscowości jest bardzo młoda. W 1935 roku od spadkobierców zmarłego w 1928 roku Zdzisława Rulikowskiego: Bolesława Nowakowskiego, Cycylii Józefy Kisielnickiej, Władysława Rulikowskiego, Kazimierza Dubieckiego i Zdzisława Nowakowskiego ziemię o pow. 44 ha i 9499 metrów kwadratowych kupili: Łukasz, syn Pawła i Aniela z Hałasów Karwańscy, Zofia z Gleniów Kliszcz, Jan Wójcik, syn Mikołaja, Piotr Błazik, syn Mikołaja, Antoni, syn Antoniego i Marianna z Kopciuchów Jedlińscy, Andrzej, syn Filipa i Józefa z Wolników Rzeszutkowie, Jan, syn Wawrzyńca i Janina z Rachańskich Nizio oraz Katarzyna z Chomiaków Marucha, żona Antoniego.

Wyżej wymienieni rolnicy utworzyli Honiatycze-Kolonię, która po II wojnie światowej, w wyniku parcelacji folwarków podworskich w Kotlicach i Honiatyczach, uległa znacznemu powiększeniu.

W 1956 roku wybudowano we wsi Wiejski Dom Kultury, a w 1964 roku Marian Nizio i Zdzisław Skiba założyli w Honiatyczach-Kolonii Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem tej jednostki został Franciszek Kawka. W 1965 roku strażacy otrzymali motopompę, a w 1970 roku wybudowano remizę.

Ważną inwestycją dla wsi była elektryfikacja wsi w 1965 roku oraz utwardzenie drogi w latach 1980-1982. W 2001 roku wieś liczyła 59 domów i 223 mieszkańców, a pod koniec 2006 roku 187 mieszkańców.

Źródło: Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Józef Siudak "Dzieje miejscowości gminy Werbkowice powiat hrubieszowski"


Według stanu na 18.11.2016 wieś liczyła 47 domów i 136 mieszkańców.honiatycze-kolonia