Spotkanie Grupy Sterującej – projekt „Aktywny e-Samorząd”

 

Od 1 marca 2018 r. Gmina Werbkowice uczestniczy w realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku.

W dniu 07.06.2018 r. odbyło się Spotkanie Grupy Zarządzającej projektem, podczas którego zaprezentowano podstawowe cele i założenia projektu, stan realizacji działań, każdy z Partnerów przedstawił szczegółowo Gminę partnerską realizującą projekt.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera projektu: Michał Zatorski – Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach oraz Sylwia Pocheć – Kierownik projektu ze strony Partnerów: Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn, Edyta Adwent – reprezentująca Gminę Łączna, Zdzisław Woźniak – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Ewa Kaniewska – Sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów, Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków, Marcin Łaguna – Wójt Gminy Wąwolnica, Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice oraz Leszek Jóźwiak – zastępca Wójta Gminy Wola Uhruska.

W projekcie o wartości 1 580 261,28 zł założono modernizację systemów dziedzinowych, zakup licencji i wdrożenie Portalu Interesanta oraz Centralnej Platformy e-usług, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizowanych wdrożeń. Ponadto, pracownicy urzędów skorzystają ze szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu m.in. ochrony danych osobowych, KPA, podatków, zamówień publicznych, egzekucji administracyjnej, gospodarowania nieruchomościami oraz dostępu do informacji publicznej.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w projekcie „Aktywny e-Samorząd” pełni Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.