Aktywny e-Samorząd – podnosimy jakość usług Urzędu Gminy Werbkowice

Wójt Lech Bojko podpisał dzisiaj umowę o przystąpieniu Gminy Werbkowice do projektu pn. „Aktywny e-Samorząd”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy zostaną wprowadzone bezpłatne dla mieszkańców usługi elektroniczne w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Do czerwca 2018 r. każdy mieszkaniec bez wychodzenia z domu, o każdej porze będzie mógł sprawdzić wysokość swoich zobowiązań z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości czy opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

Aktywny e-Samorząd – podnosimy jakość usług Urzędu Gminy Werbkowice

 

Wójt Lech Bojko podpisał dzisiaj umowę o przystąpieniu Gminy Werbkowice do projektu pn. „Aktywny e-Samorząd”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

W ramach projektu w Urzędzie Gminy zostaną wprowadzone bezpłatne dla mieszkańców usługi elektroniczne w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

 

Do czerwca 2018 r. każdy mieszkaniec bez wychodzenia z domu, o każdej porze będzie mógł sprawdzić wysokość swoich zobowiązań z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości czy opłaty za odbiór odpadów komunalnych.