Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i druk plakatów; Przygotowanie i druk ulotek Ukraiński – z informacjami na temat celów projektu, działań i beneficjentów; gadżety promocyjne (kubek, długopis, bryloczek, latarkę) – realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie materiałów projektowych z języka polskiego na język angielski – realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na Tłumaczenie materiałów projektowych z Polskiego na Ukraiński – realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Tworzenie i publikowanie materiałów promocyjnych prezentujących Werbkowice (strony min. 20 w języku ukraińskim i odpowiadająca jej liczba przetłumaczonego tekstu na język polski, całkowicie 40 stron-jeden zestaw (drukowanie, tłumaczenia, firmware).

Zapytanie ofertowe na: noclegi dla uczestników spotkania w Werbkowicach delacji z miasta Ugniva (Ukraina) - reprezentowanie instytucji partnerskich samorządu terytorialnego (16 osób) w związku z ich udziałem w 2 dniowych działaniach projektowych.

Wynajem sali konferencyjnej; przerwa kawowa; obiad i kolacja podczas Spotkania w Werbkowicach delacji z gminy Werbkowice (Polska) i miasta Ugniva (Ukraina) - reprezentowanie instytucji partnerskich samorządu terytorialnego (16 osób) w związku z ich udziałem w 2 dniowych działaniach projektowych.

Zapytanie ofertowe na "Opracowania/skryptu" w wersji papierowej oraz wydanie - "Opracowania/skryptu" na CD - na potrzeby uczestników projektu z Ukrainy na warsztaty stacjonarne w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na Ścianki wystawowe – Polska oraz Ścianki wystawowe - Ukraina. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie pisemne - "Opracowania/skryptu" na język polski- na potrzeby uczestników projektu z Ukrainy na warsztaty stacjonarne w Polsce. Realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.