20160209ozeInformujemy, że nabór ankiet dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych zostaje przedłużony do 29 lutego 2016 r. (poniedziałek).

20160209ozeGmina Werbkowice informuje, że termin wydawania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie map zasadniczych w skali 1:1000 (mapa dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać zamontowana instalacja solarna) wynosi minimum 7 dni.

naglowek ugWójt Gminy Werbkowice zaprasza wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania, jak również odnawialnymi źródłami energii.

20160209ozeZamieszczamy zaktualizowane załączniki do naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych.

W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Werbkowice.

20160209ozeWójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.

Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu pt. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE".

20150609pgnSzanowni Mieszkańcy Gminy Werbkowice uprzejmie informujemy, że Gmina Werbkowice rozpoczęła prace związane z opracowaniem dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Celem takiego dokumentu jest wskazanie możliwości polepszenia jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej np.: poprzez podniesienie efektywności energetycznej, wymianę oświetlenia.

Zapytanie ofertowe na: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice”

Zapytanie ofertowe dostawę laptopa oraz drukarki – realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.