Na podstawie Umowy nr 02311-6930-UM0344170/14 z dnia 18.06.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice,Gmina zrealizowała operację „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw /dla mieszkańców i gości w miejscowości Gozdów”.

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy z dnia 22.09.2014 r. Nr 2531-6930-UM0344155/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Werbkowice” oddając w dniu 30.10.2014 r. inwestycję do użytku.

Na podstawie umowy nr 00776-6930-UM0341618/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013.

Na podstawie Umowy z 12.05.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00565-6930-UM0340809/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Alojzów”

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00420-6930-UM0340811/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice''.

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00421-6930-UM0340807/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce''

Na podstawie Umowy nr 00643-6930-UM0330777/14 z dnia 30.09.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice”.

Na podstawie Umowy nr 00627-6930-UM0330769/14 z dnia 22.08.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlicy w miejscowości Terebiniec”.

Na podstawie Umowy nr 00602-6930-UM0330718/14 z dnia 04.06.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlico-remizy w Honiatyczach”.