20090226integracja.gifGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że realizuje w roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt systemowy pn. “Integracja i Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20080709integracjaija.jpgGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. INTEGRACJA I JA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-20013.