Energia słoneczna z unijną dotacją

Gmina Werbkowice zakończyła realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice". Zadanie realizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Samorząd pozyskał na ten cel 1 mln 260 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej. W ramach projektu zamontowano 168 szt. zestawów kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowych) w obiektach prywatnych na dachach lub elewacjach. Dzięki temu ponad 500 mieszkańców w gminie Werbkowice korzysta z energii słonecznej do ogrzania wody.

Warto zaznaczyć, że opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości stanowiła tylko ok. 15 proc. kwoty zakupu instalacji (średnio 2,3 tys. zł).

Instalacja solarów spowoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 107 ton rocznie, co będzie wiązać się z poprawą jakości powietrza i klimatu. Są też argumenty natury ekonomicznej. Dzięki projektowi, użytkownicy zamontowanych kolektorów słonecznych zmniejszą swoje roczne koszty wytwarzania energii cieplnej we własnych domostwach.

W ramach projektu wykonana została strona www.oze.werbkowice.pl, na której m.in. można zapoznać się z informacjami dotyczącym redukcji emisji zanieczyszczeń, ilości zaoszczędzonego węgla lub gazu ziemnego czy odzyskanej energii.

W przypadku pojawienia się w przyszłości, możliwości dofinansowania kolejnego projektu z zakresu montażu kolektorów słonecznych, gmina podejmie działania, żeby taki wniosek na rzecz mieszkańców złożyć.

Gmina Werbkowice zakończyła realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice". Zadanie realizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Samorząd pozyskał na ten cel 1 mln 260 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej. W ramach projektu zamontowano 168 szt. zestawów kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowych) w obiektach prywatnych na dachach lub elewacjach. Dzięki temu ponad 500 mieszkańców w gminie Werbkowice korzysta z energii słonecznej do ogrzania wody.

Warto zaznaczyć, że opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości stanowiła tylko ok. 15 proc. kwoty zakupu instalacji (średnio 2,3 tys. zł).

Instalacja solarów spowoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 107 ton rocznie, co będzie wiązać się z poprawą jakości powietrza i klimatu. Są też argumenty natury ekonomicznej. Dzięki projektowi, użytkownicy zamontowanych kolektorów słonecznych zmniejszą swoje roczne koszty wytwarzania energii cieplnej we własnych domostwach.

W ramach projektu wykonana została strona www.oze.werbkowice.pl, na której m.in. można zapoznać się z informacjami dotyczącym redukcji emisji zanieczyszczeń, ilości zaoszczędzonego węgla lub gazu ziemnego czy odzyskanej energii.

W przypadku pojawienia się w przyszłości, możliwości dofinansowania kolejnego projektu z zakresu montażu kolektorów słonecznych, gmina podejmie działania, żeby taki wniosek na rzecz mieszkańców złożyć.