20160531efrr

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” re

alizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE” osi priorytetowej 4. „Energia przyjazna środowisku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Energia słoneczna z unijną dotacją

Gmina Werbkowice zakończyła realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice". Zadanie realizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona informacyjna projektu

Uruchomiona została strona informacyjno-promocyjna projektu:

Kolejne solary zamontowane na terenie Gminy Werbkowice

Sześćdziesiąty piąty zestaw solarny został wczoraj, 28 czerwca, zamontowany w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Werbkowice”.

Umowa o dofinansowanie projektu na kolektory słoneczne

W czwartek, 29 grudnia br., Wójt Lech Bojko podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę na terenie gminy Werbkowice instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne w gminie Werbkowice

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

naglowek ugUrząd Gminy Werbkowice informuje, że obecnie trwają prace nad „Zbiorowym projektem wykonawczym montażu instalacji solarnej dla budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych” – zwanej „dokumentacją projektową”.

20160209ozeInformujemy, że nabór ankiet dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych zostaje przedłużony do 29 lutego 2016 r. (poniedziałek).

20160209ozeGmina Werbkowice informuje, że termin wydawania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie map zasadniczych w skali 1:1000 (mapa dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać zamontowana instalacja solarna) wynosi minimum 7 dni.

naglowek ugWójt Gminy Werbkowice zaprasza wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania, jak również odnawialnymi źródłami energii.