HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2021. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.
Wymagania:
1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi drogi głównej KONIECZNIE przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
3. Nieodebranie pojemnika z winy Klienta (niewystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Werbkowice. Butelki plastikowe należy zgnieść. Opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie, sokach winny być czyste, bez etykiet. Worki powinny być zapełnione i zawiązane. Prosimy nie wystawiać niepełnych worków.

Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy Spółki