WAŻNE!!! Informacja dystrybucja tabletek jodku potasu

WAŻNE!!! Informacja dystrybucja tabletek jodku potasu

Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji, prosimy o niedzwonienie na podane w poprzedniej informacji nr telefonów – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego, na podstawie – w zależności od zasięgu skażenia promieniotwórczego – aktu prawa miejscowego wydanego przez Wojewodę lub rozporządzenia Rady Ministrów. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnych stronach internetowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes