Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice - przedłużenie terminu do 10 października 2022 r.
Featured

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice - przedłużenie terminu do 10 października 2022 r.

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Konopne, Kotorów i Malice, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych w powyższych miejscowościach w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice”.


Osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłączy wodociągowych do swoich nieruchomości w ramach powyższego zadania, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice w terminie do dnia 10 października 2022 r., w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisania stosownej umowy na budowę przyłącza regulującej zasady realizacji i rozliczenia. Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci, zobligowani będą ponieść koszt budowy przyłącza w wysokości 2.500,00 zł. 

 

Informacja: Anna Sydoruk

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes