Realizacja wsparcia pn. „Zakup paczek z żywnością, środkami higieny osobistej i chemicznej, artykułami przemysłowymi oraz środkami ochrony osobistej”

Gmina Werbkowice w 2021 roku otrzymała pomoc finansową w wysokości 74 848,80 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

...

Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie

Gmina Werbkowice we współpracy ze Stowarzyszeniem Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie otrzymała dofinansowanie w konkursie

...