Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”,

...

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach

Cel: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej.

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty

...

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

...

Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach - informacje o projekcie

Cel: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnianie społeczności gminy Werbkowice oraz

...

Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2” w ramach konkursu grantowego Zdalna

...

Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - informacje o projekcie

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń

...

Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - etap II

Gmina Werbkowice realizauje projekt:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”,

Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI” w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła --

...

Aktywne włączenie

Gminny Ośrodek Pomocy w Werbkowicach realizuje projekt pt. „Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa”, realizowany w ramach

...