Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice zrealizowała w 2022 roku Zadanie drogowe pn. "Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m.

...

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 zrealizowała Zadanie drogowe pn. "Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495". Roboty

...

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje inwestycję zadanie pn. Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m.

...

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja

...

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o łącznej

...

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec oraz Nr 111281L w m. Kol. Alojzów

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje dwa zadania na inwestycję drogową dofinansowane z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu

...

Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Gmina Werbkowice w roku 2021 zrealizowała inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości

...

Gmina Werbkowice w roku 2021 realizuje inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości

...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 - informacje o projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja

...