Strona informacyjna projektu

Uruchomiona została strona informacyjno-promocyjna projektu:

 

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice” współfinansowana jest ze środków Unii

...

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Wilkowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

...

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Alojzowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

...
Aktywny e-Samorząd

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Aktywny e-Samorząd”, który ma za zadanie m.in. elektronizację i usprawnienia procesu obsługi podatkowej

...

Fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wkrótce wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą też dodatkowe zajęcia dla uczniów:

...

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach

...

Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.