Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2” w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

 

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 75 000,00 PLN

 

W tramach projektu zakupiono 25 sztuk laptopów z torbą,myszką i słuchawkami z mikrofonem.

 

Sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (7 placówek oświatowych).

 

PSP GOZDÓW – 1 szt.

PSP MALICE – 4 szt.

PSP PODHORCE – 1 szt.

PSP HONIATYCZE – 2 szt.

PSP HOSTYNNE – 4 szt.

SP SAHRYŃ – 2 szt.

SP WERBKOWICE – 11 szt.