Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - informacje o projekcie

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”.

 

Cel główny projektu: podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej Gminy Werbkowice.
Zakres projektu obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w ramach przystosowania budynku po byłej szkole na cele mieszkalnictwa społecznego. W szczególności zostaną wykonane prace termomodernizacyjne wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji elektrycznej, wymianą instalacji wod.-kan., wymianą instalacji elektrycznej, wymianą źródła ciepła, prace polegające na likwidacji istniejących nieszczelnych zbiorników na ścieki i budowie 2 ekologicznych zbiorników na ścieki, budowie platformy przyściennej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rozbudowie istniejącego utwardzenia wraz z zatokami postojowymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zakupione zostanie wyposażenie mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej.


Data rozpoczęcia realizacji: 13.09.2017 r.
Data zakończenia realizacji: 31.12.2020 r.


Wartość projektu: 2 342 192,07 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 817 342,68 PLN
Wartość dofinansowania ogółem: 1 726 475,52 PLN, z czego dofinansowanie z UE: 1 544 741,27 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa: 181 734,25 PLN.


Poziom unijnego dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
Lokalizacja projektu: Terebiń, 22-550 Werbkowice
Nazwa kategorii interwencji: 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego