Drukuj
Działania realizowane z funduszy UE
Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI” w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła -- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

 

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000,00 PLN

W tramach projektu zakupiono 50 sztuk tabletów oraz 20 sztuk mobilnych dostępów do internetu.


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.


Sprzęt komputerowy (50 tabletów oraz 20 mobilnych dostępów do internetu) zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (7 placówek oświatowych).