Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice - informacje o projekcie

Gmina Werbkowice w roku 2020 realizuje inwestycję drogową pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 - zadanie jednoroczne), zgodnie z umową zawartą w dniu 29.04.2020 r. z Wojewodą Lubelskim. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana w dniu 3 czerwca 2020 roku. Końcowy odbiór robót budowlanych wraz z oddaniem remontowanej drogi do użytkowania nastąpił w dniu 28 sierpnia 2020 r.


Koszt kwalifikowalny zadania wynosił 347 911,27 zł z czego:
• kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 173 955,00 zł,
• kwota udziału własnego Gminy Werbkowice – 173 956,27 zł.

 

20201014wronowice1

20201014wronowice3

20201014wronowice2