Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Gmina Werbkowice w roku 2021 zrealizowała inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Gmina Werbkowice w roku 2021 realizuje inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 - informacje o projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Gmina Werbkowice w roku 2020 realizuje inwestycję drogową pn. „Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 - zadanie jednoroczne), zgodnie z umową zawartą w dniu 18.05.2020 r. z Wojewodą Lubelskim. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana w dniu 2 czerwca 2020 roku. Końcowy odbiór robót budowlanych wraz z oddaniem remontowanej drogi do użytkowania nastąpił w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice - informacje o projekcie

Gmina Werbkowice w roku 2020 realizuje inwestycję drogową pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 - zadanie jednoroczne), zgodnie z umową zawartą w dniu 29.04.2020 r. z Wojewodą Lubelskim. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana w dniu 3 czerwca 2020 roku. Końcowy odbiór robót budowlanych wraz z oddaniem remontowanej drogi do użytkowania nastąpił w dniu 28 sierpnia 2020 r.