Gmina Werbkowice realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "KU PRZYSZŁOŚCI" Priorytet IX Rozwój

...

 

pokl2009.gif

Gmina Werbkowice informuje że w ramach zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego

...

orlik1Gmina Werbkowice zrealizowała

...

 

pokl2009.gif

Kontakt

Urząd Gminy Werbkowice
Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

tel.: 84 657 20 80
faks: 84 657 20 91

e-mail: ug@werbkowice.pl