Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci

...

Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego – zagroda w krainie Gotów"

Na podstawie Umowy z 19.02.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00510-6922-UM0300639/12 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej

...

Na podstawie Umowy z 20.12.2010r. o przyznanie pomocy Nr 00244-6922-UM0300241/10 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej

...

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00144-6922-UM030050/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

...