Na podstawie Umowy nr 00407-6930-UM0330492/13 z dnia 24.07.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,

...

Na podstawie Umowy nr 00727-6930-UM0330493/13 z dnia 06.09.2013 r., w ramach działania działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla

...

Na podstawie umowy nr 00249-6930-UM0330242/11 zawartej w dniu 14 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w

...

Na podstawie umowy nr 00225-6930-UM0330243/11 zawartej w dniu 28 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w

...

Na podstawie umowy nr 00204-6930-UM0330241/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w

...

Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00145-6930-UM0330190/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla

...

Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00144-6930-UM0330132/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla

...

Na podstawie Umowy nr 00401-6921-UM0300442/13 z dnia 27.09.2013 r., w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

...

Umowa nr 00274-6921-UM0300336/11 z dnia 22 listopada 2011r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w

...