Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg

...

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg

...

Na terenie Gminy Werbkowice, występującej także jako partner Powiatu Hrubieszowskiego, zgodnie z listą rankingowej wniosków (projektów) złożonych

...

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg

...

Na podstawie Umowy nr 02447-6930-UM0344448/14 z dnia 22.08.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych

...

Na podstawie Umowy nr 02311-6930-UM0344170/14 z dnia 18.06.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych

...

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy z dnia 22.09.2014 r. Nr 2531-6930-UM0344155/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii

...

Na podstawie umowy nr 00776-6930-UM0341618/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach

...