Umowa nr 00274-6921-UM0300336/11 z dnia 22 listopada 2011r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wartość dofinansowania inwestycji 3 435 777 zł. 

 

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice poprzez budowę wodociągu oraz kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewni dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

 

 

Zakres operacji:

 

 

Etap I:

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej w m. Wilków, Peresołowice, Dobromierzyce gmina Werbkowice. Projektowana sieć obejmuje kanały ciśnieniowe (łączna długość sieci - 15 072,5 m) Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 o następujących średnicach fi 160, fi 125, fi 50, fi 40, fi 32 oraz hydranty 90szt. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej. Projektowane przyłącza obejmują rurociągi PE 32 o dł. 3414,5 m.

 

 

Etap II:

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej w m. Terebiniec, Łysa Góra, Strzyżowiec, Werbkowice gmina Werbkowice. Projektowana sieć obejmuje kanały ciśnieniowe (łączna długość sieci - 14373,0 m). Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 o następujących średnicach fi 125, fi 110, fi 40, fi 32 oraz hydranty 91szt. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej. Projektowane przyłącza obejmują rurociągi PE 32 o dł. 2867,5 m.

 

 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2013r.