Drukuj
Archiwum projektów

Na podstawie umowy nr 00249-6930-UM0330242/11 zawartej w dniu 14 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu o remont budynku świetlicy w miejscowości Hostynne. a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom /jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych/

 

Celami cząstkowymi są:

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem społecznym, kulturalnym i turystycznym.

    Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i turystycznym. a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Hostynnego.

 

Wartośc dofinansowania inwestycji 96 492 zł