Na podstawie umowy nr 00225-6930-UM0330243/11 zawartej w dniu 28 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Cel zadania: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w tym pod względem turystycznym poprzez remont budynku świetlico – remizy, a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom /jako miejsce wypoczynku, rekreacji, informacji turystycznej i kulturowej/.

 

Celami cząstkowymi są:

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem kulturalnym, społecznym i turystycznym.

    Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i turystycznych, a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Podhorzec.

 

Wartośc dofinansowania inwestycji 137 013 zł