Drukuj
Archiwum projektów

Na podstawie umowy nr 00204-6930-UM0330241/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Cel główny operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu o remont budynku świetlico-remizy w miejscowości Peresołowice. a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom /jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekracyjnych/

 

Celami cząstkowymi są:

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem społecznym, kulturalnym i turystycznym.

    Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i turystycznym. a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Peresołowic.

 

Wartośc dofinansowania inwestycji 103 002 zł