pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Biuro projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

tel. (084) 6572133

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel projektu

wzrost aktywności społeczno-zawodowej 11 osób z terenu gminy Werbkowice zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca 2012 r.

 

 

Adresaci projektu

osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Werbkowicach

 

W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostaną objęci indywidualnymi kontraktami socjalnymi obejmującymi zastosowanie instrumentów aktywnej integracji:

 

  • społecznej - poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne i doradcze w zakresie podniesienia poziomu umiejętności życiowych umożliwiających pokonywanie barier społecznych;

  • zawodowej – usługi wspierające w formie doradztwa zawodowego;

  • edukacyjnej – zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia zawodowe, kursy prawa jazdy.