20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

 

 

pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Biuro projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

tel. (084) 6572133

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel projektu

aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób z gminy Werbkowice zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej do końca 2011 r.

 

 

Adresaci projektu

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Werbkowicach (co najmniej 10% osoby niepełnosprawne)

 

W ramach projektu wszyscy jego uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci indywidualnymi kontraktami socjalnymi obejmującymi zastosowanie instrumentów aktywnej integracji:

  • zdrowotnej – skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia;

  • społecznej - poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne i doradcze w zakresie podniesienia poziomu umiejętności życiowych umożliwiających pokonywanie barier społecznych;

  • zawodowej – usługi wspierające w formie doradztwa zawodowego;

  • edukacyjnej – zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia bądź kursy.