Drukuj
Archiwum projektów

20110811indywidualizacjaSamorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach realizuje projekt ptIndywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Działania:

  1. W dniu 23.12.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Werbkowice”, w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

  2. W dniu 5 kwietnia br. projekt ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXX/513/2011.

  3. W dniu 27 maja 2011 r. w Lublinie Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko podpisał umowę nr 586/POKL.09.01.02-06-402/10-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-06-402/10: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Werbkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  4. W okresie od 1.09.2011 r. do 30.06.2012 r. realizacja projektu w szkołach.

 

 

Projekt zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2011/2012 i składał się będzie z dwóch działań:

  1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”.

  2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w klasach I - III”.

 

 

Cel projektu:

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

 

 

Dofinansowanie:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wynosi 231 222,90 zł, przy czym kwota ta ulegnie zmniejszeniu o 90 tys. zł po likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę (zgodnie z pismem nr FS.VIII.EP.07651/116/4/10 Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23.03.2011 r. zostaną dokonane zmiany w projekcie po podpisaniu umowy oraz po 31 sierpnia 2011 r.).Projekt nie wymaga wkładu własnego gminy.

 

 

Biuro projektu:

Samorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach,

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

tel. 84 6572 628, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

20110811indywidualizacja2

Informację przygotowała Monika Podolak – Dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach.